Kiernozia

powiat Łowicki, Łódź Voivodeship, Pologne