Seigneurie de Gerbéviller à Gerbéviller

seigneur, dame de Gerbéviller

 • Joatte de Gerbeviller
 • Pierre du Châtelet
 • Ferry de Lorraine
 • Vauthier de Gerbeviller ( - 1149)
 • Madeleine Wisse ( - 1488)
 • Olry du Châtelet ( - 1569)
 • baron, baronne de Gerbéviller

 • Anne du Châtelet
 • Charles de Tornielle ( - 1648)
 • comte de Gerbéviller

 • Camille de Lambertye (1818 - 1862)
 • Henri de Lambertye (1837 - )
 • marquis de Gerbéviller

 • Charles de Tornielle ( - 1648)
 • Henri de Tornielle (ca 1632 - )
 • Joseph de Tornielle ( - 1737)
 • Camille de Lambertye (1714 - 1770)
 • Camille de Lambertye (1739 - 1789)
 • Ernest de Lambertye (1788 - 1862)
 • Ernest de Lambertye (1828 - 1904)
 • Robert de Lambertye (1872 - 1958)