Seigneurie di Ferrara à Ferrare

signore di Ferrara

  • Obizzo d'Este (1247 - 1293)
  • Bernardino da Polenta (ca 1250 - 1313)
  • marchese di Ferrara

  • Leonello d'Este (1407 - 1450)
  • duca di Ferrara

  • Ercole d'Este (1431 - 1505)
  • Alfonso I d'Este (1476 - 1534)
  • principessa di Ferrara

  • Isabella d'Este (1474 - 1539)
  • Lucrezia d'Este (1535 - 1598)