Seigneurie di Nizza à Nice

conte di Nizza

  • Amedeo VIII di Savoia (1383 - 1451)
  • Emanuele Filiberto di Savoia (1528 - 1580)
  • Vittorio-Amedeo di Savoia (1666 - 1732)
  • Carlo-Emanuele di Savoia (1701 - 1773)
  • Vittorio-Amedeo di Savoia (1726 - 1796)
  • Carlo-Emanuele di Savoia (1751 - 1819)